Nieuws Expertise

Aandacht voor speciaal onderwijs op NRO-conferentie

Op de jaarlijkse conferentie van het NRO (onderzoek en onderwijs) was er in de centrale inleiding dit keer ruim baan voor het speciaal onderwijs en het praktijkgerichte onderzoek daarbinnen. Onderzoeker Peer van der Helm mocht samen met schooldirecteur Wim van Schaik van de Onderwijsspecialisten vertellen over het onderzoek, het gebruik van de resultaten op de scholen en de resultaten daarvan op het terrein van gedrag bij leerlingen.

Sbo-so
Op dezelfde conferentie van het NRO mocht directeur Ina Rook van Prisma uit Kampen vertellen over haar ervaringen met de nieuw opgezette school voor sbo en so en kon onderzoekster Cathy van Tuijl al resultaten melden vanuit een tweetal metingen op de school naar de eerste ervaringen met gemengde groepen/teams.

De eerste conclusies: krachten bundelen werkt, talenten bundelen ook. En er liggen volop kansen, bijvoorbeeld met betrekking tot gedragsbeinvloeding door anders groeperen. De ervaringen van zowel leerlingen als leerkrachten zijn over het geheel genomen positief, al zijn er nog wel speciale aandachtspunten, zoals methoden, toetsen, rapporten, omgaan met groepen met meer dan 5 kinderen met gedragsproblematieken.

We blijven de onderzoeken volgen en hopen ook, dat het NRO onderzoek op dit terrein blijft steunen.