Nieuws Passend Onderwijs

Jongvolwassenen-top

Voor veel jongeren tussen 16 en 27 jaar is de weg naar zelfstandigheid vol hobbels en kuilen. De verkokering van de wetten en systemen botst met de werkelijkheid van de jongere. Gemeenten, zorg, onderwijs, werkgevers en het Rijk willen betere kansen creëren voor deze jongeren.

Doel van de Top
Om de problematiek van jongeren (ruwweg de 16-23 jarigen) goed in beeld te kunnen brengen (onderwijs, zorg, wonen, financiën, arbeid, veiligheid) wordt er op 27 november 2017 een zogenaamde ‘jongvolwassenen-top’ gehouden. Het probleem is niet nieuw. Nieuw is wel het besef dat deze hardnekkige problematiek alleen opgelost kan worden als we met zijn allen anders naar het vraagstuk kijken.

Deze top voor bestuurders heeft als doel
    •    Meer jongeren tot zelfstandige volwassene te laten groeien.
    •    Gemeenten en andere organisaties beter te helpen om de zelfredzaamheid van alle jongeren te bevorderen.
    •    Komen tot een gezamenlijke aanpak, lokaal, regionaal en landelijk, over de grenzen van beleidsterreinen heen.

Ook het LECSO-bestuur zal hierbij aansluiten.