Nieuws Onderwijskwaliteit

Werkconferentie kunst- en cultuureducatie (v)so

Op dinsdag 7 november 2017 vond de presentatie plaats van de resultaten van een Amsterdams pilot project Kunsteducatie en cultuuronderwijs in het (v)so. Aan dit project hebben in eerste instantie 18 (v)so-scholen samengewerkt met 7 culturele instellingen, met subsidie van de gemeente Amsterdam. Algehele coördinatie was in handen van MOCCA (www.mocca-amsterdam.nl ), het expertisecentrum voor cultuuronderwijs in Amsterdam.

Uitgangspunt van dit project was: cultuuronderwijs verrijkt kinderen, het doet een beroep op hun creativiteit, flexibiliteit en oplossend vermogen, belangrijke vaardigheden die hen helpen hun plek te vinden in een snel veranderende wereld.
Dirk Monsma, ( www.dirkmonsma.nl ) gaf een uitstekende inleiding over het belang van culturele educatie bij kinderen in het (v)so. De basis daarvan is vreugde, in welke vorm dan ook. Het is een route om je belemmeringen heen, het geeft body aan je identiteit, je kunt opgaan in de culturele uiting, en niet op de laatste plaats: Je kunt MEEDOEN.

Francesca Knol, directeur van de Alphons Laudyschool voor (v)so, (ruim 250 leerlingen ) gaf aan hoe de school middels integratie van meerdere curriculum-onderdelen en integratie met meerdere vakdocenten uitgroeide tot een cultuurprofielschool. Zij heeft e.e.a. uitgedragen en gedeeld met meerdere scholen in de regio middels een cultuurbeleidsplan.

Peggy Brandon, directeur van MOCCA Amsterdam vertelde over de opbrengsten van het project. De gemeente Amsterdam subsidieerde een basispakket voor alle kinderen en had daar als voorwaarde bij gesteld: je krijgt subsidie, maar je ontwikkelt ook twee leerlijnen, die je deelt met je collega scholen. Dit heeft geresulteerd in deelname van 39 van de 45 so/vso-scholen in Amsterdam en het opzetten van 102 programma’s .

De volgende uitdaging is nu het ontwikkelen van een culturele infrastructuur waardoor kinderen uit het (v)so in hun vrije tijd kunnen aansluiten bij een culturele activiteit. Een zaterdagochtend activiteit bij de Heldringschool in Amsterdam is een eerste bescheiden maar succesvolle aanzet daartoe.