Nieuws Onderwijs en Zorg

Partnerraad Integrale Vroeghulp. (IVH)

In het verleden heeft LECSO actief meegewerkt aan het opzetten van een landelijk dekkend netwerk rond Integrale Vroeghulp IVH. Zie bijgaande artikelen: Taskforce IHV en Nieuwe website IHV.
Door de verschillende transities zijn er variaties ontstaan in gemeentelijk beleid, er kwamen diverse inkoopmodellen, en door het verbreed inzetten van expertise is het landelijk dekkend netwerk van IVH in de verdrukking geraakt.

“Dat is een vreemde gang van zaken”, stelt Ruud Grondel, wethouder te Diemen en voorzitter namens de VNG van de Partnerraad IVH. Immers, de verschillende transities beogen integraliteit, vroegtijdigheid en preventie na te streven. Maar verlies van expertise en verlies van mogelijkheden om integrale inzet mogelijk te maken wordt geconstateerd.  

De verschillende partners die IVH mogelijk hebben gemaakt (zie www.integralevroeghulp.nl )  slaan de handen ineen in de Partnerraad IVH. Ook LECSO en de PO-Raad participeren in deze raad, samen met meerdere organisaties vanuit de zorg en ouders. Landelijke coördinatie vindt plaats via het NCJ.

Zie het interview met Ruud Grondel in de bijlage.

20171006 Interview met Ruud Grondel - VNG.pdf