Nieuws Passend Onderwijs

Zorgschool: leerlingen komen later binnen en zijn meer beschadigd

Zorgleerlingen werden drie jaar geleden plotseling verwezen naar het regulier onderwijs. Wie het niet redt, eindigt toch op een speciale school. Die puilen inmiddels uit. In het Algemeen Dagblad en veel regionale kranten verscheen op maandag 13 novembereen artikel over Scholengemeenschap De Keyzer in Goirle. Volgens de krant barst deze uit zijn voegen.

Tegen de verwachting in groeit de afdeling voor het voortgezet speciaal onderwijs hard. Leerlingen komen later, maar ook met veel heftiger problemen binnen.

Hijgend en met rode wangen komt lerares Myke aangelopen. ,,Sorry, ik heb een incident dat ik echt moet oplossen." Er is een vechtpartij geweest in de klas. Het is alle hens aan dek om de leerlingen weer te kalmeren.
Advertentie

Juist zulke incidenten zijn voor reguliere scholen reden hun zorgleerlingen naar het speciaal onderwijs te verwijzen. Leerlingen worden langer 'vastgehouden', totdat de situatie escaleert en een leerling in de klas met stoelen staat te smijten. Directeur Alexander van den Broek krijgt steeds vaker telefoontjes waarin scholen acuut om een plek vragen. ,,Die kinderen zijn echt beschadigd", merkt hij. ,,Ze hebben al zo lang op hun tenen moeten lopen en zijn compleet overprikkeld."

Het aantal kinderen met gedrags- en psychiatrische problemen dat naar het (voortgezet) speciaal onderwijs moet, groeit. Bij twee vso-scholen van Biezonderwijs in de regio Tilburg zijn de afgelopen drie jaar tot 50 procent meer jongeren aangemeld. ,,We schrikken er soms echt van hoe de kinderen binnenkomen. Dan kunnen ook wij ze niet alleen helpen en zijn jeugdhulpverleners nodig", verklaart bestuursvoorzitter Dave Ensberg-Kleijkers.

Lees hier het volledige artikel.