Nieuws Onderwijs en Zorg

Online cursus: 'Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie'

De cursus Wegwijs in het speciaal onderwijs en kinderrevalidatie draagt bij aan de landelijke uniformiteit voor wat betreft basiskennis van medewerkers op scholen en in revalidatiecentra. Op deze manier werken nieuwe medewerkers van scholen en revalidatiecentra aan startbekwaamheidseisen die erkend zijn door LOOK, LECSO en Revalidatie Nederland. In de Infokaart Eindtermen, als bijlage bijgevoegd, leest u welke vaardigheden de cursisten leren.

Voor wie?
De oriëntatie-cursus is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers op mytyl- en tyltylscholen en in de kinderrevalidatie voor wie het goed is dat ze kennis hebben van de verschillende diagnosebeelden, ontwikkelingsstoornissen, de gevolgen daarvan voor leren en gedrag. Daarnaast komen de diverse disciplines op school en in de revalidatie aan bod, en bijvoorbeeld classificatiesystemen. Het niveau van de cursus is MBO(+).

Blended learning: zelfstudie module én contactdag
'Wegwijs in het speciaal onderwijs en kinderrevalidatie' bestaat uit:
    •    Een zelfstudiemodule (e-learning), waarin de cursisten in hun eigen tempo de cursus kunnen doorlopen. Dit deel bestaat uit vier hoofdstukken:
    1    het landschap van speciaal onderwijs en kinderrevalidatie
    2    de wijze van samenwerking en de rol van ouders hierbij
    3    de gevolgen van een beperking voor leren en gedrag bij een kind
    4    de kansen van ICT bij de begeleiding van deze kinderen.
Deze e-learning wordt afgesloten met een kennistoets.
 
    •    Een contactdag, die alle cursisten verplicht zijn bij te wonen. Hier wordt casuïstiek behandeld en zullen opdrachten uit de e-learning besproken worden. De eerstvolgende contactdag zal naar verwachting plaatsvinden eind maart 2018. Cursisten krijgen hierover te zijner tijd nog aanvullende informatie. Docenten op deze dag zijn Ruud Wong Chung, Carola Bouwhuis en Karen van Hulst.
De totale studiebelasting ligt rond de 28 uur, waarvan 8 uur centraal tijdens de contactdag.

Kosten cursus en Account Revalidatie Kennisnet
De kosten voor deze cursus zijn € 245,- incl. BTW (€ 195,- voor de e-learning en € 50,- voor de contactdag). De cursist kan inloggen in de e-learning omgeving nadat deze kosten zijn voldaan. Belangrijk is ook dat de cursisten een account hebben op Revalidatie Kennisnet, aangezien we binnen deze omgeving de cursus aanbieden. Als je nog geen account hebt zetten we dit in gang zodra we je aanmelding hebben ontvangen via het formulier. Voor de verwerking van je aanvraag voor een account moet je rekening houden met maximaal 3 werkdagen. De cursus is online voor jou beschikbaar tot 2 weken na de contactdag (de volgende contactdag is gepland in maart 2018).

Lees hier de ervarngen van oud-cursisten.

eindtermen_wegwijs_2.pdf