Nieuws Algemeen

Algemene Ledenvergadering 24 november 2017

Een veertigtal leden kwam tijdens Het Congres op 24 november bijeen in de LECSO MEET-UP Room op Papendal voor de ALV. In een ambiance die feitelijk al vooruitloopt op de nieuwe vereniging 'LECSO 2.0', die we de komende jaren willen zijn: dynamisch, actief en verbindend, opende onze voorzitter Wim Ludeke de vergadering.

De speerpuntennotitie, die als belangrijkste punt van de ALV voorlag, kon op instemming rekenen van de aanwezigen.   Met een enkele aanvulling hier en daar, onder andere over het belang van wetenschappelijk onderzoek en de vertaling daarvan voor de praktijk van alle dag, werden de speerpunten voor 2018 vastgesteld. Diverse leden gaven aan beschikbaar te zijn om mee te denken in diverse kennisteams die we rond de speerpunten willen gaan opzetten.  De speerpunten notitie 2018 vindt u in de bijlage.

speerpuntennotitie 2018 .pdf