Nieuws Arbeidstoeleiding

Implementatiescan + Participatiemonitor = Participatiescan

De ontwikkelingen van de Implementatiescan (digitaal hulpmiddel om in de regio in te zetten, om samen te komen tot een effectieve werkagenda rond jongeren en werk) en de participatiemonitor jeugd (om alle beschikbare data rond jongeren in uw regio te kunnen gebruiken), hebben geleid tot een integrale aanpak van deze beide inzetten op zowel getalsmatig als inhoudelijk terrein. We noemen het ‘Participatiescan’.

Het geheel kent een breed ondersteunend platform met een breed scala aan organisaties. Van het Ministerie van SZW ontvingen we vorige week bericht, dat de doorontwikkeling van deze aanpak voorlopig ook financieel wordt ondersteund. Een mooie verbinding met het project ‘Ingeschakeld’ ligt daarbij natuurlijk voor de hand: goede voorbeelden, hulp bij de aanpak, hulp om data te gebruiken en vooral ‘DOEN’!