Nieuws Expertise

Onderzoek Gedrag en Kennisbenuttingsactiviteiten

Zoals eerder gemeld, is er het Onderzoeksprogramma Gedrag bij het NRO, georganiseerd door Pi7 en LECSO. Ook de bijbehorende kennisbenuttingsactiviteiten zijn gegund door het NRO aan Pi7 en LECSO (als consortium). Dat betekent, dat we voor komend jaar een aantal kennisbenuttingsactiviteiten kunnen organiseren voor onze scholen, om de verbinding tussen vragen rond gedrag vanuit de scholen en resultaten van onderzoek zo nauw mogelijk op elkaar af te stemmen.

Daarvoor organiseren we het volgende: 

  • Een website ‘lerenvangedrag.nl’, die hopelijk rond maart de lucht in gaat.
  • Organiseren van ‘expertgroepen’ rond een specifiek thema voor schoolmensen en onderzoekers (2 groepen starten in 2018).
  • Organiseren van zogenaamde Agora’s (pleinen, waarop mensen elkaar ontmoeten op vragen en antwoorden) op 14 februari, 21 maart en 18 april in 2018.
  • Inzet van een aantal ‘ambassadeurs’ (zo’n 30-tal), die werken aan een effectieve kennisdeling op een school (tegen betaling) en die ook de Agora’s ‘vullen’ met inhoud. Een eerste training voor deze ambassadeurs is op 24 januari. Meer informatie hierover volgt.