Nieuws Algemeen

Wie gebruikt 'De vreedzame School'?

Zijn er vso-scholen die gebruik maken van de Vreedzame School en hun ervaring willen delen met collega’s van de Onderwijsspecialisten?
Wilt u dan contact opnemen met Mevrouw Anja van den Berg, Coördinator Leerlijnen.

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag

T 0316 – 29 69 50
M 06 – 43790738
a.vandenberg@deziep.nl