Nieuws Arbeidstoeleiding

Staatssecretaris bij startbijeenkomst Ingeschakeld

Op woensdag 29 november vond de derde en laatste regionale start-bijeenkomst van Ingeschakeld. Het was een bijzondere bijeenkomst, omdat de nieuwe staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark  hierbij aanwezig was. Daarnaast waren er ruim 130 vertegenwoordigers vanuit het vso, praktijkonderwijs, gemeenten en enkele werkgevers aanwezig bij VSO STIP te Utrecht.

De staatssecretaris startte haar werkbezoek met een kort gesprek met enkele vso-leerlingen. Vervolgens vond een ronde-tafelgesprek plaats onder leiding van Marc Cantrijn (PO-Raad/LECSO) , waar naast de staatsecretaris ook Rinda den Besten (PO-Raad) aan deel nam, evenals Wim Ludeke (voorzitter van LECSO), Nicole Teeuwen en Paul Prior (de nieuwe en scheidende voorzitter van de sectorraad Praktijkonderwijs), Erik Groot (directeur van de Algemene Werkgevers Organisatie Nederland (AWVN) en Marieke Mulder (De Normaalste Zaak). 

De staatsecretaris benadrukte dat SZW grote waarde hecht aan een soepele instroom van jongeren uit vso en pro in een betaalde baan, op basis van de banenafspraak. Rinda gaf namens de werkgevers in het primair onderwijs aan, dat de PO-Raad al diverse activiteiten op dit vlak heeft ondernomen, maar dat de werkgevers in het primair onderwijs wel wat problemen tegenkomen wegens de kleinschaligheid en de complexe administratief-financiële constructies .

Wim Ludeke gaf aan dat de vso-scholen een enorme kwalitatieve slag hebben gemaakt en dat zij steeds meer leerlingen met praktijkverklaringen een zo goed mogelijke start willen en kunnen geven op de arbeidsmarkt. 

Project Ingeschakeld heeft als doel de samenwerking tussen scholen, werkgevers en gemeenten te verbeteren of op te zetten. Daarbij wordt enerzijds gebruik gemaakt van bewezen goed werkende aanpakken op het gebied van samenwerking die leiden tot succesvolle plaatsingen. Anderzijds wordt aangesloten bij bestaande vragen of behoeften van eén of meer van de partners in de regio om een verdergaande samenwerking rond de plaatsing van jongeren met de andere partners aan te gaan.

Om succesvolle voorbeelden op te halen, behoeften te peilen en in de regio partners aan elkaar te verbinden wordt gewerkt langs 2 sporen:

  • Ophalen en delen van goede voorbeelden.
  • Vinden en verbinden, resulterend in samenwerkingsafspraken.

Na afloop van het ronde-tafelgesprek werden de aanwezigen verder ingelicht over het project Ingeschakeld (Zie: www.ingeschakeld.nl)  terwijl de staatssecretaris enkele vso-leerlingen bezocht op hun stageplek bij Albert Heijn.