Nieuws Arbeidstoeleiding

Geen nieuw aanvraagtijdvak ESF-subsidies

Wij vernemen van het agentschap SZW dat de ESF-subsidies in de huidige periode 2014–2020 ten behoeve van vso/pro vrijwel volledig zijn benut. Daarom wordt er geen nieuw aanvraagtijdvak opengesteld tbv de Arbeidsmarktregio en vso/pro.

Aangezien de ESF-subsidies via de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio lopen, zijn alle centrumgemeenten middels een schrijven hierover op de hoogte gesteld. Mogelijk zijn de vso-scholen, die gebruik maken van ESF-middelen ook al via hun centrumgemeente hierover op de hoogte gesteld.

Wij adviseren u contact op te nemen met uw centrumgemeente over eventuele verlenging van de projectperiode.
Alle informatie kunt u hier lezen.