Nieuws Algemeen

VN-verdrag handicap in Nederland 2017

Op 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap in werking getreden. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van het verdrag. Jaarlijks publiceert het een rapportage met de stand van zaken en aanbevelingen voor de regering. Deze eerste rapportage die op 1 december 2017 verscheen, bestrijkt het eerste jaar dat het verdrag in Nederland van kracht was, dus de periode van 14 juli 2016 tot 14 juli 2017.

In de bijlage vindt u de rapportage over het eerste jaar.
Het rapport is hier online te lezen.

Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017.pdf