Nieuws Passend Onderwijs

Nijpend lerarentekort in (v)so - onderteken de petitie

Op dinsdag 12 december staakten leerkrachten om betere salarissen en minder werkdruk af te dwingen in het basisonderwijs. Het water staat basisschoolleraren aan de lippen en een tekort van 10.000 onderwijzers dreigt in 2025. Ook leraren in het vso vallen onder de CAO Primair Onderwijs en kennen dezelfde arbeidsvoorwaarden als het basisonderwijs. Onze leraren staan daarmee op achterstand ten opzichte van hun collega’s in het regulier voortgezet onderwijs. Ze hebben meer contact(les)uren en krijgen minder betaald en dat voor minimaal gelijkwaardige werkzaamheden en opleidingseisen. Geen wonder dat het lastig, zo niet onmogelijk is, om leraren te verleiden hun kennis en vaardigheden in te zetten voor onze leerlingen! Er is nu al sprake van een schreeuwend tekort.  

Mariëtte van Leeuwen, bestuurder Onderwijs bij Altra en Horizon, maakt zich extra hard voor deze relatief kleine groep docenten. ,,We zijn ons ervan bewust dat we een niche vormen, maar wel een onmisbare.”  De vijver van specialistische leraren is nagenoeg leeg. ,,Laten we eerlijk zijn: hoe aantrekkelijk is het om in het speciaal onderwijs te werken?”, zegt Van Leeuwen. ,,Sinds het intreden van het passend onderwijs, lijken de problemen waarmee de kinderen bij ons binnen komen alleen maar complexer. Hoeveel gemakkelijker is het voor docenten om de biezen te pakken en de veilige haven van het regulier onderwijs of het mbo te kiezen? Niet dat het daar een vetpot is, maar daar hebben ze op zijn minst minder sores en wordt hun werk vaak beter gewaardeerd.”

Zonder specialistische leerkrachten, geen onderwijs aan onze leerlingen. ,,En juist die hebben meer kans om de aansluiting te missen en geen passende plek in de maatschappij te vinden. Ze zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en hebben daarom recht op intensieve begeleiding door bevlogen professionals. Daarom roep ik op voor meer aandacht voor het vso. Meer waardering voor de bijzondere competenties van onze leerkrachten in het vso, betere salarissen, betere arbeidsvoorwaarden en aandacht voor het schrijnende tekort aan leraren”, aldus van Leeuwen. ,,Wie het met mij eens is, roep ik op de petitie te tekenen en aan te sluiten.”

Hier vindt u de petitie. en in de bijlage de ingezonden brief van Mariëtte van Leeuwen die naar alle dagbladen is verstuurd.

Ingezonden brief VSO lerarentekort.pdf