Nieuws Algemeen

Alles is gezondheid ...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. 47 Groningse en landelijke organisaties willen die situatie verbeteren. Daarom ondertekenden ze op 23 november 2017 een gezamenlijke pledge van Alles is gezondheid… Ook LECSO ondertekende deze belofte.

De organisaties, afkomstig uit de sectoren onderwijs, overheid, zorg en sport, zetten zich gezamenlijk in om de gezonde leefstijl van mensen met een beperking en/of chronische aandoening in Noord-Nederland te verbeteren. Vanuit hun kennis en hun activiteiten richten ze zich op bewustwording, communicatie en stimulering van de gezonde leefstijl van mensen met uiteenlopende beperkingen én talenten. Met de ondertekening van de belofte, tijdens de netwerkbijeenkomst Uniek Sporten Groningen van Sportplein Groningen, beloven de samenwerkingspartners ook in de toekomst hieraan te blijven werken.

Voor veel mensen met een verstandelijke beperking of een chronische ziekte geldt dat ze afhankelijk zijn van hun omgeving als het gaat om sport, beweging en gezonde keuzes. Dan is het belangrijk om alle betrokkenen mee te krijgen op weg naar een gezonde leefstijl. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het aanpakken van over- en ondergewicht, mensen aanmoedigen tot meer bewegen, financiële drempels wegnemen en gezondere voedingskeuzes makkelijker maken. De betrokkenheid van zoveel regionale partijen maakt een integrale benadering mogelijk.

Hans van Scheijen, directeur/bestuurder van de Trans, ondertekent de pledge namens de zorgpartners: “Ieder van ons en gezamenlijk verankeren we het bevorderen van een gezonde leefstijl in ons meerjarenbeleid. Daarbij betrekken we onze patiënten en cliënten, maar ook onze medewerkers.” Lector dr. Aly Waninge van de Hanzehogeschool Groningen, vult namens het onderwijs aan: “Wij gaan het samen sporten en bewegen van scholen uit het reguliere en het speciaal onderwijs aanmoedigen en stimuleren.” De sportsector voegt daaraan toe, bij monde van Ina Lagro, voorzitter van Stichting De Brug: “Wij willen het sportaanbod voor mensen met een beperking of een chronische ziekte verder uitbreiden.” De provincie en gemeenten beloven onder meer: “We werken mee aan positieve beeldvorming van het samen sporten en bewegen en aan het realiseren van een gezonde leefstijl voor alle inwoners”, aldus Martien van Bostelen, wethouder in de gemeente Appingedam.

Meer informatie hierover vindt u hier.
In de bijlage: het factsheet Opvoeding en onderwijs: gezonde kinderen die beter presteren

Factsheet Alles is gezondheid... School (juni 15).pdf