Nieuws Arbeidstoeleiding

Gegevens uitwisseling vso-, pro-scholen en RMC

Gemeenten (de Regionale Meld en Coördinatie RMC-functie) vragen scholen uit het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) steeds vaker om informatie over leerlingen die de overstap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt gaan maken. RMC wil graag een overzicht van welke leerlingen waar (waarschijnlijk) naartoe gaan. Pro- en vso-scholen werken veel samen met gemeenten, maar het is voor hen niet duidelijk of het wel is toegestaan om deze informatie met de RMC-functie van gemeenten te delen. Dit kan de samenwerking tussen betrokken partijen (soms onnodig) belemmeren, terwijl samenwerking wél in het belang van de leerling is.

In de bijlage leest u welke informatie het RMC wel mag ontvangen en welke informatie niet.

Toelichting bij informatie uitwisseling RMC - pro_vso scholen.pdf