Nieuws Passend Onderwijs

Handreiking bij realiseren toekomstperspectief jongeren in geslotenheid

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van een doorlopend en geïntegreerd (dag)programma voor jongeren in geslotenheid. Voor de volgende stap die nodig is om het toekomstperspectief van de jongere te realiseren is een goede aansluiting op de vervolgplek cruciaal, zodat de jongere waar nodig blijvend ondersteund wordt bij het werken aan zijn toekomstperspectief.

Tweede handreiking
Op basis van interviewverslagen, uitkomsten van een expertmeeting en onderzoeksverslagen is een tweede handreiking tot stand gekomen: Handreiking bij realiseren toekomstperspectief jongere d.m.v. doorlopende leer- en ontwikkellijnen. Daarmee worden handvatten aangereikt voor het verbeteren van de aansluiting en het versterken van het lokale netwerk.
In de handreiking staan 3 schema’s:
    •    Het ‘schema aansluiting’ geeft handvatten voor het vormgeven van een goede aansluiting op de vervolgplek van de jongere;
    •    Het ‘schema leefgebied’ geeft handvatten voor een goede aansluiting per leefgebied;
    •    Het ‘schema netwerk’ geeft handvatten voor het vormgeven van samenwerking met het netwerk.

In de bijlage vindt u deze handreiking. Hier kunt u alle interviews lezen die voor het opstellen van deze handleiding zijn gehouden.

Vragen
Voor vragen over de handreiking kunt u terecht bij Meta Veldhuijsen, (Jeugdzorg Nederland, tel 030-298 3446) of bij Joost van Caam (taakgroep, tel 06-461 98 874).


Handreiking realiseren toekomstperspectief_def.pdf