Nieuws Algemeen

Noodkreet: huisvesting kwetsbare leerlingen in gevaar

Eind 2017 heeft Heliomare samen met Aloysius Stichting en de gemeente Heerhugowaard een noodkreet verzonden aan politiek Den Haag om de normen voor onderwijshuisvesting speciaal onderwijs onder de loep te nemen. Volgens hen is het geld dat het rijk beschikbaar stelt voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen voor kinderen in het speciaal onderwijs volstrekt onvoldoende. 'Als dit niet verandert, laten we kwetsbare kinderen letterlijk in de kou staan.'

De drie partijen hebben de afgelopen jaren geprobeerd een nieuwe school in Heerhugowaard voor vierhonderd leerlingen te realiseren. Een gemeente betaalt het schoolgebouw (de stenen), scholen de exploitatie (het onderwijs). ‘Een fatsoenlijke nieuwe school van deze omvang kost zestien miljoen euro. Met het geld van het rijk kunnen we maar 11 miljoen euro investeren', zegt wethouder Monique Stam van de gemeente Heerhugowaard. ‘Ik weet van collega's dat dit in heel Nederland speelt'.

Als bijlage is het persbericht toegevoegd dat eind vorig jaar verstuurd is.
Lees hier het bericht in Alkmaar Centraal.

20171221 Persbericht - Noodkreet speciaal onderwijs.pdf