Nieuws Arbeidstoeleiding

Oproep: meld gevolgen geen ESF-subsidie

In december hebben wij u meegedeeld dat er géén nieuw aanvraagtijdvak ESF zal komen. Lees hier het bericht. Wij zijn, met de collega’s van de Sectorraad Praktijkonderwijs en het ministerie van OCW in gesprek om te bezien wat de consequenties van deze maatregel zijn en of wij iets kunnen betekenen. OCW zal daarover ook in gesprek gaan met het ministerie van SZW. Om goed beslagen ten ijs te komen willen wij graag van u horen wat de mogelijke consequenties zijn voor uw school.
 
Daarom plaatsen wij deze OPROEP:
Langs deze weg vragen wij u ons te melden wat de te verwachten gevolgen zijn voor uw school en de leerlingen?  
Bent u hierover in gesprek met collega vso/pro-scholen in uw regio en/of de centrumgemeente ?
Wilt u uw reacties sturen naar info@lecso.nl ovv “Oproep ESF”.

Bij voorbaat onze dank voor uw inbreng! En wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.