Nieuws Algemeen

Van Koetsveldschool en Orion College Zuid zijn een Excellente school

De Van Koetsveldschool en het Orion College Zuid, beide scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam hebben het predicaat Excellente school gekregen. Wij feliciteren beide scholen van harte met het behaalde resultaat. Eerder behaalden 12 andere (v)so-scholen het predicaat Excellente school.

De Van Koetsveldschool voor zeer moeilijke lerende- en meervoudig beperkte kinderen heeft het predicaat Excellente School gekregen voor haar planmatige aanpak van Weerbaarheid en Seksuele vorming voor deze kwetsbare doelgroep. Het Orion college Zuid kreeg het predicaat op het gebied van schoolklimaat en gedrag.

De Van Koetsveldschool
Directeur Camille van Ruth van de Van Koetsveldschool is heel erg trots op dit resultaat. ‘Het is de bevestiging voor het feit dat we iets bijzonders ontwikkeld hebben. Juist onze doelgroep is extra kwetsbaar en loopt een verhoogd risico op misbruik. De leerlingen zoeken zelf vaak makkelijk toenadering en kunnen moeilijk hun eigen grenzen aangeven.
Door onze planmatige aanpak leren de leerlingen hun eigen lichaam beter te kennen, leren ze om te gaan met emoties en verliefdheid en op tijd ‘Stop, hou op’ te zeggen.’
 
Dit prachtige resultaat is in de afgelopen zeven jaar tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers (voorheen Rutgers stichting), het CED (schoolbegeleidingsdienst Rotterdam),  de deskundige werkgroepleden die als pionier binnen de school dienst deden en het huidige gedreven, betrokken en ambitieuze team.

Orion college Zuid
Juist op een school waar leerlingen zitten met ernstige gedragsproblemen is een voorspelbaar, veilig, positief ondersteunend klimaat belangrijk. Op Orion college Zuid is dat zo! Vandaag krijgen zij het predicaat Excellente School op het gebied van schoolklimaat en gedrag. Een positief schoolklimaat is de fundering om te komen tot ontwikkelingen in brede zin. Wanneer leerlingen zich prettig en veilig voelen op school, zal stress afnemen en zal er meer ruimte komen om te kunnen leren, zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied.

Directeur Kelly van der Koelen: ‘Met het team hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan het uitdragen van een visie die gericht is op een positief en veilig klimaat. Dat doen we bijvoorbeeld door continueroosters, ADI-model (activerend directe-instructiemodel), heldere/zichtbare regels & afspraken, 5 Hard Steps. We willen er voor zorgen dat leerlingen inzicht krijgen in hun eigen gedrag en op die manier gedragsverandering mogelijk maken. Bijvoorbeeld aan de hand van de methode TOPs waarbij leerlingen inzicht krijgen in de denkfouten die zij maken en welke TOP-gedachten zij zichzelf eigen kunnen maken. Ik ben dan ook supertrots op wat we met het team bereikt hebben! Dit predicaat is daarbij de kroon op ons werk.’

In het rapport stelt de jury: ‘De leerlingen van Orion College Zuid worden veelal aangemeld met een scala aan faalervaringen en soms zelfs trauma’s in het onderwijs, naast hun externaliserende gedragsproblematiek. Zij hebben hierdoor vaak weerstand richting school ontwikkeld en zijn extreem gevoelig voor een negatieve sfeer. Voor hen is het van extra belang dat zij het vertrouwen in school en in zichzelf weer terug krijgen. Dit kan bewerkstelligd worden met een voorspelbaar, veilig, positief en ondersteunend schoolklimaat. Een klimaat waarin fouten maken mag en kansen worden geboden, een klimaat waarbij de focus ligt op talentontwikkeling en wat leerlingen wél kunnen. De verwachting van het team was dat als dit klimaat kan worden neergezet, de strijd met de leerlingen vervangen zal worden door samenwerking.’