Nieuws Passend Onderwijs

Inclusief onderwijs in Italiƫ

Op 10 december 2017 vertrok een klein clubje, inclusief een vrijwillige tolk, vanuit LECSO met het laatste vliegtuig dat opsteeg (daarna werd alles vanwege de sneeuwval gecanceld) naar Rome om kennis te nemen van de manier waarop inclusief onderwijs en een inclusieve maatschappij in Italië vorm krijgen.

We bezochten een voormalig psychiatrisch ziekenhuis (waar nu een museum in zit), de universiteit en een aantal scholen. Evenals onze ervaringen eerder het jaar met het Schotse onderwijs bleek ook hier inclusie het sturende principe waarbij professionalisering en ondersteuning op de werkvloer als belangrijke voorwaarden worden ingevuld om dat ook waar te  maken.  In de bijlage vind u een verslag van de bevindingen.

Romereis - inclusief onderwijs.pdf