Nieuws Passend Onderwijs

Goud in handen

Woensdag 17 januari vond de eerste bijeenkomst plaats voor de Commissies voor de Begeleiding in het speciaal onderwijs. Onder grote belangstelling (de hoeveelheid aanmeldingen noopte ons tot het organiseren van een tweede bijeenkomst) opende Albert Boelen de bijeenkomst  met een inspirerend praatje over rebellie en “purpose” gerichte ondernemingen.

Vervolgens gingen de CvB-leden met elkaar in discussie over taken, verantwoordelijkheden en nieuwe uitdagingen in het veld van passend onderwijs. Het spel “Goud in handen” bleek daarbij een enthousiasmerende werkvorm. Diverse CvB-leden gaven aan het zinvol te vinden ook binnen de eigen school deze werkvorm te willen gebruiken. Dat gaan we mogelijk maken. Een kleine honderd CvB-leden gingen naar huis met de ervaring dat de inbreng van hun kennis in de ontwikkeling van passend onderwijs cruciaal kan zijn voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. We hebben dus goud in handen.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 21 februari 2018 in Nijkerk. Deze bijeenkomst is 'vol', maar u kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst.