Nieuws Onderwijs en Zorg

Regeerakkoord en bekostiging zorg in onderwijs:

In het kader van de toezegging in het regeerakkoord rond de rechtstreekse bekostiging van zorg in onderwijs voor een aantal scholen met meervoudig beperkte leerlingen heeft een eerste, inventariserende bijeenkomst plaatsgevonden met scholen en vertegenwoordigers van OCW en VWS. De knelpunten zijn verduidelijkt en er zijn eerste ideeën over mogelijke oplossingen uitgewisseld. Begin maart vindt vervolgoverleg plaats waarbij ook andere stakeholders aanwezig zullen zijn.