Nieuws Algemeen

LECSOWIJZER vernieuwd

De LECSOWIJZER met een bundeling van alle info in en om het (v)so is onlangs vernieuwd. De LECSOWIJZER biedt op een overzichtelijke manier de informatie over de  wetgeving Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit (V)SO en vele andere voor het (v)so-veld relevante ontwikkelingen. Daarnaast geeft de agenda alle nuttige achtergrondinformatie in de vorm van handreikingen uit het instrumentarium passend onderwijs en verdieping door links naar (concept-)wetteksten en nuttige websites of artikelen. Overzichtelijk en op één plek geordend per thema.

De laatste versie (januari 2018) van de LECSOWIJZER is hier te downloaden.