Nieuws Onderwijs en Zorg

Kostprijsberekening

In de bestuursvergadering van LECSO op 16 januari j.l. is ingestemd met het plan van aanpak 2018. Dit plan van aanpak is gebaseerd op de tijdens de ALV goedgekeurde speerpuntennotitie. Een van de speerpunten betreft het bekostigingsvraagstuk rond de toekenning van categorieën. BMC is opdracht gegeven voor een aantal categorieën te komen tot een eenduidige financiële onderbouwing. Met de samenwerkingsverbanden wordt gezocht naar een effectieve wijze van bekostigen van speciale doelgroepen.
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.