Nieuws Arbeidstoeleiding

De Participatiescan is gereed

Wij hebben u middels meerdere nieuwsbrieven en regionale KAN-bijeenkomsten kennis laten maken met de implementatiescan, die op initiatief van LECSO is ontwikkeld. Vervolgens hebben Ecorys en NJI op initiatief van LECSO, Divosa, VNG, UWV, Ingrado, MBO Raad, VO Raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, S-BB, MEE NL en VOBC met een startsubsidie van het Ministerie SZW de handen ineengeslagen om de implementatiescan te koppelen aan de participatiemonitor: Implementatiescan + Participatiemonitor = Participatiescan.
Deze Participatiescan is nu gereed! Zie: www.participatiescan.com 

We weten dat jongeren die hun opleiding volg(d)en in het vso, het praktijkonderwijs of mbo Entree Onderwijs een verhoogd risico lopen op werkloosheid. Hoe beter het netwerk van onderwijs, gemeente, ondersteunende (jeugd) zorg , bedrijfsleven en RMC’s functioneert, hoe succesvoller en duurzamer jongeren in arbeid kunnen functioneren. De participatiescan maakt dat netwerk sterker ! 

De scan laat snel en efficient zien hoe het netwerk functioneert, welke onderdelen van de samenwerking verbeteringen behoeven en met welke regionale cijfers er rekening gehouden moet worden. Iedere organisatie in het regionale netwerk kan het initiatief nemen om de scan in te zetten. Ook ondersteunt de Participatiescan werkgevers bij het nakomen van de Banenafspraak.

De eerste ervaringen van de circa 20 regio's, die al met de Participatiescan hebben gewerkt, zijn zeer veelbelovend.
Neem eens een kijkje bij de scan!
Welke risicogroepen zijn er in uw regio?
Welke kennis is verzameld?
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Bakker: mail of bel 06-130 00 603 en
Paulina Hublart: mail of bel 06-256 60 705.