Nieuws Onderwijskwaliteit

Trainingen K(S)O 2018

Dit schooljaar vinden er weer verschillende trainingen plaats voor het werken met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Deze trainingen worden uitgevoerd door CKMZ. Afhankelijk van het aantal cursisten vinden de trainingen plaats op het kantoor in Hendrik Ido Ambacht of op een locatie in de regio.

De kosten voor de trainingen bedragen 395 euro per cursist per dag, voor normkennis en intern auditor samen 650 euro, exclusief 21% BTW.
Hebt u interesse dan kunt u dit kenbaar maken aan Colette Dams: cdams@ckmz.nl

Het gaat om de volgende traningen:

24 mei 2018: Module Normkennis K(S)O
Deze module heeft als doelstelling deelnemers kennis en inzicht te verschaffen in de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2016 en de toepassing ervan, in de algemene principes van een kwaliteitsmanagementsysteem en vaardigheden te leren om de normeisen naar de eigen organisatie te vertalen.

30 mei 2018: professionalisering interne auditoren. 
Die scholen die al zelfstandig dan wel onder begeleiding van een adviseur gestart zijn met het uitvoeren van interne audits lopen in de praktijk soms  aan tegen onvoldoende vaardigheid in het uitvragen van processen (ipv procedures) of nog onvoldoende feitelijk kunnen rapporteren van bevindingen.  In een professionaliseringstraining voor auditoren wordt aandacht besteed aan een aantal van deze onderwerpen.

4 juni 2018: Training Intern auditor K(S)O
Het houden van interne audits is een belangrijke methode om de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie te toetsen en levert veel input voor verbetering. Voor het uitvoeren van audits zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig zoals inzicht in de norm, beheersing van verschillende vraagtechnieken en rapporteren. De training heeft tot doel de deelnemers de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen zodat zij in staat zijn om een audit van voldoende kwaliteit uit te voeren. Deze training kent een algemeen en een meer praktijkgericht deel. Let op: deelname staat alleen open voor cursisten die eerder de training Normkennis K(S)O hebben gevolgd.

13 juni 2018: Training Lead auditor K(S)O (voor ervaren auditoren)
Deze training leidt op tot het organiseren van audits binnen een bestuur of school. Daarbij komen aspecten aan bod zoals: het opstellen van een auditprogramma; het aansturen van het auditteam; het leiden van de eindbijeenkomst; het verzamelen en wegen van de bevindingen en de presentatie van de rapportage.