Nieuws Onderwijs en Zorg

Mooi voorbeeld: samenwerkingsovereenkomst kinderverpleegkundige zorg

Cordaan en Stichting Orion hebben eind januari een convenant ondertekend om hun samenwerking te bekrachtigen. De samenwerking heeft betrekking op kinderverpleegkundige zorg. Stichting Orion (een stichting voor openbaar speciaal onderwijs in Amsterdam) werkt op vele vlakken samen met Cordaan. Met het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot kinderverpleegkundige zorg wordt de samenwerking geformaliseerd waardoor vervolgstappen integraal vorm kunnen krijgen.
 
Bestuurder Stichting Orion Cor De Ruiter: "Orion heeft als doel om leerlingen een zelfstandige plek in wonen, werken en vrije tijdsbesteding te bieden. Per leerling wordt gekeken hoe dat te realiseren is. Zo hebben we bijvoorbeeld geregeld dat leerlingen verpleegkundige zorg op school kunnen krijgen of kunnen doorstromen naar het PrO-ROC traject waarbij ze een ROC-opleiding kunnen volgen begeleid door de eigen school en zelfs dat leerlingen een taakstraf kunnen uitvoeren bij hun stagebedrijf. Cordaan is daar een belangrijke partner in. Zij verzorgen de verpleegkundige zorg, begeleiden leerlingen in school en werken nauw samen met de scholen richting beschut werk en dagbesteding.
 
Over Stichting Orion
Stichting Orion is aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties bieden zij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen van 4 tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom!
Orion is gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met:
·        verstandelijke en/of lichamelijke handicaps of een chronische ziekte (cluster 3)
·        psychiatrische en/of gedragsstoornissen (cluster 4)

Zorg in de stad
Cordaan biedt aan zo’n 20.000 mensen zorg vanuit 120 locaties in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen ze met bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.500 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.