Nieuws Passend Onderwijs

Trouw: Niet minder, maar juist méér kinderen gaan naar speciaal onderwijs

Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Dat schrijft het dagblad Trouw in een artikel op maandag 5 februari 2018.

Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs stijgt weer, zo blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) die Trouw analyseerde. Dat is opvallend, omdat het juist de bedoeling is dat kinderen met en zonder beperking zoveel mogelijk samen naar school gaan. Maar vier jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs blijken kinderen met een beperking nog altijd grotendeels naar een aparte school te gaan.

Ook de voorziter van LECSO, Wim Ludeke werd in het artikel aangehaald: “Tot nu was passend onderwijs voornamelijk een politieke en bestuurlijke exercitie." Hij is niet verbaasd over de cijfers. Scholen die leerlingen juist wilden behouden in het regulier onderwijs moeten nu alsnog leerlingen doorverwijzen, ziet hij. Hij vindt het een groot goed dat leerkrachten en bestuurders uit regulier en speciaal onderwijs meer overleggen over leerlingen. “Maar er zal nog veel meer bewustwording en scholing van leerkrachten nodig zijn. In andere landen kost zo’n verandering vijftien tot twintig jaar.”

Kijk hier voor de groei per regio
Lees hier het gehele artikel in Trouw.
Lees ook Ondersteuning biedt het speciaal onderwijs wel, maar aan vriendjes kan het leerlingen niet helpen