Nieuws Algemeen

Subsidie cultuureducatie voor vmbo, vso praktijkonderwijs

Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen dit jaar (alsook in 2019 en 2020) subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de 10.000 en 50.000 euro voor beschikbaar, waarbij de school minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde subsidie.

Met de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020 wil het Fonds een grote groep scholen en leerlingen stimuleren samen met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso.
We ondersteunen projecten waarmee de school een volgende stap zet om cultuureducatie te verankeren in het curriculum. Door een groot aantal scholen te steunen hopen we binnen de grootste onderwijsvorm van Nederland een sterkere vanzelfsprekendheid voor cultuureducatie te realiseren.

Wie kan een aanvraag indienen?
De subsidie wordt aangevraagd door een school of schoolvestiging voor vmbo en/of praktijkonderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs. De aanvraag moet ondertekend worden door het schoolbestuur.
Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
Je kan subsidie aanvragen voor een project waardoor jouw school duidelijk een volgende stap zet in de uitvoering en de verankering van cultuureducatie op de school. De doorontwikkeling van cultuureducatie op school in samenwerking met een culturele instelling staat hierbij centraal.

Aanvraagrondes
Er zijn drie aanvraagrondes. We behandelen binnengekomen aanvragen op volgorde van binnenkomst.
2018: 5 maart t/m 26 oktober
2019: 7 januari t/m 1 november
2020: 6 januari t/m 30 oktober

Bedragen
• De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- per project.
• Je draagt aan de kosten van het project minimaal hetzelfde bedrag bij als het gevraagde subsidiebedrag. Dit kan uit eigen middelen, of door bijdragen van andere financiers.
• Aanvragen boven de € 25.000,- worden voorgelegd aan een externe adviescommissie.

Lees meer op de site van cultuurparticipatie.nl