Nieuws Onderwijskwaliteit

Kennisteam financiën

Binnen LECSO is een Kennisteam Financiën actief. Dit team bestaat uit controllers uit het speciaal onderwijs. Ze komen driemaal per jaar bij elkaar om kennis en ervaringen rond financiële- en bedrijfvoeringskwesties met elkaar te delen. Ook wordt het kennisteam door LECSO geconsulteerd bij vragen over financiële kwesties.

Geïnteresseerde controllers zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten. De volgende bijeenkomsten staan gepland op 30 mei en 14 november van 10.00-12.00 uur bij het kantoor van LECSO, Aidadreef 4 te Utrecht. U kunt u interesse kenbaar maken via info@lecso.nl