Nieuws Onderwijskwaliteit

Monitor Veiligheidsbeleving leerlingen in het (v)so, sbo en pro

Een veilige omgeving is een voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. De wet Veiligheid op school verplicht scholen om te zorgen voor de sociale veiligheid van alle leerlingen. Een van de onderdelen van deze wet is dat scholen de veiligheidsbeleving van hun leerlingen moeten monitoren. De Inspectie van het Onderwijs ziet vanaf schooljaar 2016-2017 toe op uitvoering van de monitor. Vanaf schooljaar 2016-2017 betrekt de inspectie daarbij vervolgens of een school – als de resultaten uit de monitoring daartoe aanleiding geven – passende maatregelen neemt tot verbetering.

Het monitoren van de sociale veiligheid bij leerlingen met EMB roept bij (voortgezet) speciale scholen diverse vragen op. Ondanks de handreiking (zie bijlage) die we eerder op basis van een expertmeeting met medewerkers uit deze scholen hebben gemaakt worstelen nog veel scholen met de vormgeving van de monitoring. Dit blijkt  uit diverse vragen die hierover bij ons binnenkomen. Ook de inspectie constateert dat hierover nog veel onduidelijk is.

Daarom organiseren we op donderdag 5 april, 10.00 uur tot 13.00 uur een MeetUP over dit onderwerp voor medewerkers uit de scholen met EMB leerlingen die zijn betrokken bij de monitoring van sociale veiligheid. De MeetUP is bedoeld om samen het gesprek te voeren, good practice uit te wisselen en van elkaars ervaringen te leren. Ook Laurens de Croes van de inspectie zal aanwezig zijn evenals Marij Bosdriesz die eerder op basis van de experttafel de handreiking heeft geschreven.

De MeetUP vindt, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, plaats op ons kantoor in Utrecht, Aidadreef 4, of op een andere locatie in Utrecht. Voor een lunch wordt gezorgd.
Aanmelden kan hier.

MONITORING VEILIGHEIDSBELEVING LEERLINGEN (V)SO def.pdf