Nieuws Onderwijs en Zorg

Standaard goede jeugdhulp: het kind centraal

Het kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie heeft in twee documenten (Generieke modules) aangegeven wat volgens het centrum goede jeugdhulp is. Ouders, kinderen en professionals hebben samen vastgelegd wat goede zorg is voor kinderen en jongeren met psychische problematiek. Kern van beide modules: het belang van het kind staat centraal. De modules zijn nu online te raadplegen.

De Generieke module Psychische klachten in de kindertijd beschrijft inhoudelijk wat goede zorg is voor kinderen en jongeren met psychische klachten. Voor kinderen en jongeren gelden bij uitstek stoornisoverstijgende principes. In deze generieke module staan algemene en specifiek werkzame elementen beschreven voor opvoedhulp, ondersteuning, zorg en behandeling.De Generieke module Organisatie kind en jongere beschrijft hoe deze zorg het beste kan worden georganiseerd. Bij het kind of de jongere met psychische klachten zijn veel verschillende partijen betrokken, zoals scholen, huisartsen, gemeenten en hulpverleners. Dit zorgt, samen met de transitie en transformatie van de jeugdhulp, voor grote organisatorische uitdagingen.