Nieuws Passend Onderwijs

Landelijke praktijkdag integratie sbo-so-bao: Zien is geloven

In vervolg op de succesvolle bijeenkomsten in 2017 wordt op 18 april 2018 van 9.45 - 16.00 uur een derde landelijke bijeenkomst georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van so-sbo en regulier bao. Deze keer is de focus nog meer op de praktijk gericht, door het programma te organiseren op een interessante praktijklocatie, die recent haar eerste lustrum heeft gekend, namelijk de Talentencampus te Venlo, en te combineren met een werkbezoek aan deze locatie.

Het programma:

 • 09.45 – 10.15 uur    Inloop met koffie, thee en Limburgse vlaai!
 • 10.15 – 10.30 uur    Welkom door Frans Vullings, namens de lustrumcommissie Talentencampus Venlo en Dolf van Veen, namens het Landelijk ondersteuningsprogramma so-sbo-bao
 • 10.30 – 10.40 uur    Toelichting door LECSO en SBOwerkverband bij hun voornemen tot samenwerking, door Wim Lüdeke
 • 10.40 – 11.10 uur    Presentatie van de Beleidsregel experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs, door de
 • programmamanager passend onderwijs van het ministerie van OCW, Simone de Bakker. Discussie en argumenten vanuit de praktijk om wel of geen gebruik te maken van de beleidsregel.
 • 11.10 – 11.30 uur    Resultaten van onderzoek naar effecten van en voorwaarden voor gespecialiseerd onderwijs
 • 11.30 – 11.45 uur    PAUZE
 • 11.45 – 13.30 uur    In gesprek met landelijke voorbeelden van vergaande samenwerking of integratie van so-sbo-bao, zoals de Synergieschool (Roermond), IKEC (Hoorn), De Watertuin (Almere), Focus (Venray), Prisma (Kampen), SO-SBO (Steenwijk), enz. En ‘open spreekuur’ met experts voor al uw vragen. Inclusief LUNCH
 • 13.30 – 14.15 uur    Introductie Talentencampus Venlo, door management Talentencampus en interactie met  deelnemers
 • 14.15 – 16.00 uur    Rondleiding Talentencampus; daarbij kunt u in gesprek gaan met medewerkers van de Talentencampus over specifieke onderdelen van hun werkwijze, zoals:
 • Passend arrangeren
 • Onderzoek “De bevlogen leerling” (Tilburg University)
 • Onderwijszorg combinatie  
 • Samenwerking jonge kind
 • Werkgroepen brinnummer overstijgend
 • Kind begeleiding brinnummer overstijgend
 • Kernconcepten
 • Relatie Talentencampus Venlo met Voortgezet Onderwijs incluis meer- en hoogbegaafdheid.

 

Locatie: Talentencampus Venlo, Rijnbeekstraat 8, Venlo.
Voor meer informatie klik hier.
Aanmelden kan hier


programma bijeenkomst 18 april Venlo def.docx