Nieuws Passend Onderwijs

Nieuwe versie Symbiose-overeenkomst

De download symbiose-overeenkomst op onze site is vernieuwd. De overeenkomst is gecheckt door Jurion (juristen onderwijsrecht). Er zijn enkele aanpassingen aangebracht die enerzijds de leesbaarheid bevorderen en anderzijds de tekst van de overeenkomst beter aan laten sluiten bij de relevante wettelijke bepalingen.

Hier kunt u de Symbiose-overeenkomst downloaden.