Nieuws Passend Onderwijs

Aantal leerlingen dat thuiszit daalt nauwelijks

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs schrijft aan de Tweede Kamer dat vorig schooljaar ruim 4000 leerlingen langer dan drie maanden thuiszaten, zonder passend aanbod voor onderwijs of zorg. Dat waren er ongeveer net zo veel als in het schooljaar 2015/2016. Circa 1700 kinderen stonden helemaal niet ingeschreven op een school.

Minister Slob schrijft dat hij niet tevreden is over de cijfers. "Kinderen die niet naar school gaan, kunnen een leerachterstand oplopen, maar lopen ook vriendjes en vriendinnetjes mis. Dat is onaanvaardbaar.

Oud-Kinderombudsman Marc Dullaert werd in 2016 aangesteld als 'aanjager'. Hij moest de afspraken uit het Thuiszitterspact tussen het kabinet, de scholen en de gemeenten uitwerken. Met de vier grote steden maakte hij afspraken over een heldere, eenduidige definitie van thuisblijvers en hoe ze geregistreerd worden. "Op deze manier kun je appels met appels vergelijken."

Dullaert is ervan overtuigd dat het probleem van de thuiszitters oplosbaar is, maar dan moet er beter samengewerkt worden tussen jeugdzorg en onderwijs. Kinderen die verzuimen, komen daardoor eerder op de radar en dan kan er eerder naar een oplossing worden gezocht. Het kabinet heeft Dullaert gevraagd nog zes maanden langer aan te blijven.

Kijk hier naar de reacties van minister Slob en 'aanjager' Marc Dullaert.
Lees hier de Kamerbrief over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs