Nieuws Passend Onderwijs

Studiereis naar IJsland

Naar aanleiding van ons verslag van de studiereis naar Rome kregen wij een reactie van Jelle Riet, leerkracht op vso mytylschool De Trappenberg in Huizen over een studiereis naar IJsland. De reis was onderdeel van de master leren en Innoveren van Driestar Educatief.

De masteropleiding Leren en innoveren is bedoeld voor docenten die voor de klas willen staan, maar daarnaast de rol van Teacher Leader willen vervullen en willen bijdragen aan de effectiviteit van schoolbrede veranderingstrajecten.

De groep masterstudenten onderzocht in IJsland het inclusief onderwijs en namen daarna passende handreikingen en succesverhalen mee naar Nederland. De hoofdvraag van deze studiereis was: In hoeverre is de visie op inclusief onderwijs in IJsland terug te zien in de uitvoering van het curriculum op schoolniveau.
Klik hier voor het verslag van deze reis.

IJsland heeft in 2016 een uitgebreid audit onderzoek gehad van OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Uit dit onderzoek kwam een aantal krachtige elementen naar voren:
    •    Alle betrokkenen delen de visie dat inclusief onderwijs belangrijk is voor de maatschappij
    •    Er is een sterke basis van wetgeving en beleid die in overeenstemming is met internationale verdragen met betrekking tot de rechten van de lerenden.
    •    De mate van systeemflexibiliteit betekent dat scholen kansen hebben om te innoveren en ‘samengevoegde’ initiatieven ontwikkelen en uitvoeren.
    •    Het algemene onderwijssysteem van IJsland is relatief goed uitgerust – de uitgaven voor onderwijs zijn hoger dan in andere OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).
    •    Er is veel begrip onder school-, lokale en nationale belanghebbenden dat het personeelsbeleid en in het bijzonder professionele ontwikkeling, misschien wel de meest cruciale hefboom is voor het verbeteren van de kwaliteit van inclusief onderwijs in IJsland.