Nieuws Passend Onderwijs

Regionale themaconferenties Dubbel Bijzonder

Wilt u in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen met betrekking tot passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs? Meld u dan aan voor één van de vier regionale themaconferenties 'Dubbel Bijzonder' die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) in maart 2018 organiseert.
 
Op 13, 15, 21 en 22 maart van 16.00 -21.00 uur zijn er vier regionale conferenties in Goes, Alkmaar, Bakkeveen en Amersfoort, met als thema 'Dubbel bijzonder' - begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen. Op deze conferenties is tevens aandacht voor stimulerend signaleren en brede talentontwikkeling door middel van verrijkend (peergroep) onderwijs en voor de begeleiding van begaafde kinderen die (tijdelijk) dreigen uit te vallen of thuiszitten. Er is volop gelegenheid tot uitwisseling en netwerken met andere collega's in de regio.
 
De regionale conferentie is bedoeld voor coördinatoren/specialisten/coaches op het gebied van begaafdheid, leraren, schoolleiders, bestuurders, onderwijsondersteuners, jeugdhulpverleners, leerplichtambtenaren en andere betrokkenen rondom de begeleiding van begaafde kinderen.
Kosten: €50,- inclusief materiaal, koffie/thee en netwerkborrel
 
Bent u expert en/of trainer op het gebied van 'dubbel bijzonder'?
Neem dan ook deel aan de train-de-trainer die voorafgaand aan de conferentie van 13:00 - 16:00 uur plaatsvindt. Laat u inspireren en ontvang diverse hulpmiddelen waarmee u het belang van passende ondersteuning voor dubbel bijzondere leerlingen verder kunt uitdragen.
Kosten: €75,- voor het totale programma, inclusief de train-de-trainer met bijbehorende trainingsmaterialen
 
U kunt zich hier aanmelden.