Nieuws Onderwijskwaliteit

Masterclass landelijk doelgroepenmodel voor ondersteunende diensten

Steeds meer (v)so-scholen pakken het landelijk doelgroepenmodel (deels) op om hun dagelijkse onderwijs vorm te geven. Ook verschillende leerlingvolgsystemen passen hun software aan om aan te sluiten bij het doelgroepenmodel.

Doordat het doelgroepenmodel steeds vaker gebruik wordt komen er ook meer vragen uit de praktijk en is er meer behoefte aan begeleiding en onderlinge uitwisseling van ervaringen. Daarom organiseren we op op 11 en 26 april 2018 een masterclass Landelijk Doelgroepenmodel.

Het doel van deze masterclass is om begeleidings- en adviesbureau's bekend te maken met het landelijk doelgroepenmodel, de historie, de gedachtengang en de bijbehorende 'onderleggers'. Zodat zij het doelgroepenmodel ook kunnen gebruiken in hun praktijk als scholen daar behoefte aan hebben.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor een van de twee masterclasses op 11 en 26 april 2018 van 9.30-12.00 uur in Utrecht.