Nieuws Onderwijs en Zorg

Informatiebijeenkomsten over zorg en ondersteuning. Ook op uw school?

Het is voor ouders niet eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning aan te vragen en te krijgen. Vaak hebben zij het idee van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Toch blijken er vaak meer mogelijkheden in wet- en regelgeving te zijn dan gedacht. Juist daarom is het zo belangrijk om ouders goede voorlichting en informatie te geven.

Tot december 2018 kunnen scholen een goed opgeleide voorlichter gratis uitnodigen tijdens een ouderavond of aparte voorlichtingsbijeenkomst. De voorlichter geeft informatie over de zorgwetten sinds 2015. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van de kwaliteitsagenda ‘Samen Sterk voor kwaliteit’.

Ouders (ook bedoeld: verzorgers of familie)k rijgen in begrijpelijke taal uitleg over de zorgwetten Wlz, Jeugdwet, zorgverzekeringswet en Wmo, en over onderwerpen als het PGB en cliëntondersteuning. Er wordt antwoord gegeven op vragen waar veel ouders mee zitten. Zoals:
-    Wanneer kun je gebruik maken van de Wlz en wanneer niet?
-    Hoe zit het met de Jeugdwet? Welke regels gelden er?
-    Kan de gemeente een PGB weigeren?
-    Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor een Wlz indicatie
-    Kan ik ‘extra’ zorg op school inzetten? Hoe is dat geregeld?
-    Ook krijgen ouders advies hoe en waar zij het beste een aanvraag voor zorg en ondersteuning kunnen indienen.

Na een inleiding is er ruimte voor het stellen van vragen door de ouders. Reacties ouders zijn positief

De reacties van ouders die een bijeenkomst hebben inmiddels bijgewoond zijn zeer positief. ‘Ik heb voor het eerst het gevoel dat ik er niet meer alleen voor sta.

Brochure De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 mee naar huis

Alle aanwezigen krijgen aan het eind van de bijeenkomst de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015’ mee, zodat zij de informatie later rustig kunnen nalezen. In deze brochure worden de wetten in eenvoudige taal uitgelegd. De vraag naar deze brochure voorziet in een grote behoefte, zoals een ouder meldde:’ Dit is een enorm handig naslagwerk. In gewone taal wordt alles uitgelegd. Heel blij mee’.

Wilt u ook een informatiebijeenkomst op uw school organiseren?
Als u op uw school ook deze informatiebijeenkomst - overdag of ’s avonds - wilt organiseren, kunt u contact opnemen met coördinator Dorien Kloosterman (KansPlus): mail naar d.kloosterman@kansplus.nl of bel 06-462 91 032. Als de bijeenkomst is ingepland, ontvangt u teksten waarmee u ouders en/of leerlingen kunt uitnodigen. Er zijn voor scholen geen kosten aan de voorlichtingsbijeenkomst verbonden.

Over Samen Sterk voor kwaliteit 
Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS.  Samen Sterk voor kwaliteit is onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat erop is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.  Meer informatie vindt u op www.samensterkvoorkwaliteit.nl  en www.ikdoemee.nl