Nieuws Arbeidstoeleiding

Kamerbrief over aansluiting pro en vso op mbo

Op woensdag 7 maart 2018 stuurde onderwijsminister Van Engelshoven de volgende brief naar de Tweede Kamer: Samen aan de slag: verbreden van de vsv-aanpak naar samenwerking voor minder zelfredzame jongeren. Deze brief gaat met name over de aansluiting pro en vso op mbo.

De brief is als bijlage bijgevoegd. Ook twee rapporten die aan de brief ten grondslag liggen zijn bijgevoegd.

1325745 Kamerbrief - Samen aan de slag - verbreden van de vsv-aanpak naar samenwerking voor minder zelfredzame jongeren.docx

1330259 Onderzoeksrapport - Doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo.pdf

1330260 Onderzoeksrapport - Evaluatie KBA Schoolmaatschappelijk werk in het mbo.pdf