Nieuws Algemeen

Kamerbrief onderwijsministers

Woensdag 7 maart stuurden beide onderwijsministers de brief Beleidsreactie op het advies Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd naar de Tweede Kamer.

Op 7 september 2017 verscheen het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’. De Raad constateert dat er in en rondom het onderwijs de laatste jaren bestuurlijk veel is veranderd. De drie grote decentralisaties in het sociale domein en nieuwe verantwoordelijkheden van schoolbesturen door onder andere de invoering van passend onderwijs maken dat gemeenten en scholen meer en meer met elkaar te maken krijgen. De Raad stelt dat gemeenten tegelijkertijd een beperkte formele rol hebben in het onderwijs en dat dit in de praktijk leidt tot spanningen en knelpunten in de uitvoering van lokaal/regionaal onderwijs-, jeugd- en arbeidsmarktbeleid. Zij roept de regering dan ook op om de rol van gemeenten in het onderwijsdomein te actualiseren.

In de brief reageren Van Engelshoven en Slob op het advies en zetten zij uiteen op welke wijze zij lokale en regionale samenwerking verder willen stimuleren.

De brief is als bijlage toegevoegd.

1311229 Kamerbrief met beleidsreactie op advies Onderwijraad - Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd.docx