Nieuws Passend Onderwijs

Landelijke actieweek Thuiszitters 1-8 juni

Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, doordat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment. Samen kunnen wij (dreigend) thuiszitten voorkomen! Door het hele land vinden hiertoe mooie initiatieven plaats. Initiatieven die tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters worden uitgelicht.

Van 1 t/m 8 juni 2018 vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats, georganiseerd door het landelijk thuiszittersoverleg, bestaande uit Gedragswerk, Ingrado, LECSO, NJI, ministerie van OCW, ministerie van VWS, Ouders & Onderwijs, Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO en de VNG. Een week barstensvol activiteiten!

Een tipje van de sluier…
Tijdens de actieweek vinden niet alleen de Thuiszitterstop en de Landelijke Maatwerkbijeenkomst plaats, maar ook tal van regionale bijeenkomsten. Daarnaast kunt u deelnemen aan een Webinar. Kijk hier voor een overzicht van de activiteiten.

Zelf een activiteit organiseren?

De Landelijke Actieweek Thuiszitters is een uitgelezen kans om ook zelf een activiteit te organiseren voor uw school, samenwerkingsverband, jeugdvoorziening en gemeente. Uw activiteit kunt u doorgeven via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl o.v.v. Landelijke Actieweek Thuiszitters. Mogelijk wordt uw activiteit vervolgens toegevoegd aan het activiteitenoverzicht. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken om foto’s, video’s of handreikingen over het terugdringen van thuiszitters te delen.Toolbox thuiszitters

Als onderdeel van de thuiszittersaanpak zijn de afgelopen jaren veel brochures, handreikingen, modellen en websites ontwikkeld. Al deze documenten kunt u vinden in een handige toolbox. Aan het eind van de actieweek wordt deze toolbox aangevuld met de opbrengsten uit de Landelijke Actieweek Thuiszitters.