Nieuws Onderwijs en Zorg

Hoe om te gaan met kinderen met adrenaline-auto injector op school

De Nederlands Vereniging voor Allergologie krijgt regelmatig vragen van scholen over hoe er gehandeld dient te worden bij allergische kinderen die een adrenaline-auto injector bij zich dragen. In bijgevoegde brief geven zij een aantal adviezen.

NVvA - schoolbrief.pdf

NVvA - bijlage - schoolbrief.pdf