Nieuws Passend Onderwijs

Aandacht voor Rotterdamse pilot op Dag van de leerplicht

Donderdag 15 maart is het 'Dag van de Leerplicht'. Tijdens deze dag staan we stil bij het recht op onderwijs. De NOS zal op deze dag op verschillende momenten aandacht besteden aan een Rotterdamse pilot om jongeren weer naar school te krijgen.

In Rotterdam draait voor het tweede jaar een pilot onderwijs - zorg. Het doel van deze pilot is om kinderen die nu leerplichtontheffing artikel 5a hebben weer een onderwijsaanbod aan te bieden met ondersteuning vanuit de zorginstelling. De Rotterdamse tytylschool werkt aan deze pilot mee.

Op donderdag 15 maart zal hier in het NOS journaal (18.00 en 20.00u) aandacht aan besteed worden. De Rotterdamse wethouder voor onderwijs Sven de Langen zal geïnterviewd worden en ook mensen vanuit de dagelijkse praktijk, waaronder de tytylschool, zullen kort aan het woord komen..
Daarnaast zal die dag op NPO radio tussen 16.00 en 17.00u aandacht zijn voor de pilot.
 
De gemeente Rotterdam hoopt hiermee landelijke aandacht te genereren voor het begrip “leerrecht” en alles wat daar mee te maken heeft.