Nieuws Algemeen

Gezocht: 50 leraren, ook uit so en vso

Graag brengen we onderstaande oproep extra onder de aandacht.
Aanwezigheid van het speciaal onderwijs hierbij is van groot belang voor onze sector.

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders gezocht voor ontwikkeling van nieuwe functiebeschrijvingen.
Het beroep van leraar is veranderd en het is hoog tijd om de veranderingen tot uitdrukking laten komen in een reeks van functiebeschrijvingen van toenemende functiezwaarte en een beloning.

Daarom zijn we op zoek naar 50 leraren, 20 schoolleiders en 20 schoolbestuurders die werken in het primair onderwijs en een bijdrage willen leveren aan nieuwe functiebeschrijvingen voor leraar basisonderwijs en speciaal onderwijs. We hebben daarbij uw hulp nodig.

Nieuwe functiebeschrijvingen
Het doel is om nieuwe functiebeschrijvingen te maken voor basis-, speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaalonderwijs:
    ▪    Die recht doen aan het werk en het takenpakket van de leraar;
    ▪    Die (door)groei en ontwikkeling stimuleren;
    ▪    Het beroep van leraar aantrekkelijk maken en houden;
    ▪    Eerlijke verdeling van het (extra) geld;
    ▪    Voor een passend salaris.

Praktische zaken
    ▪    Zes groepsgesprekken met 8 leraren o.l.v. een deskundige
    ▪    Vier groepsgesprekken met schoolleiders en schoolbestuurders
    ▪    Daarna volgt internetconsultatieronde
    ▪    Reiskosten worden vergoed
    ▪    De  PO-Raad vindt het belangrijk dat alle leraren in staat worden gesteld om mee te doen aan dit traject. Daarom vragen we alle schoolbesturen om de leraren die uitgenodigd worden om mee te doen vrij te stellen van werkzaamheden en het salaris door te betalen.

Inschrijven en meer informatie via dit formulier.