Nieuws Algemeen

Aanmelden voor LOF - Leraren OntwikkelFonds

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) ondersteunt en verbindt leraren met goede initiatieven om het onderwijs te verbeteren. Leraren krijgen tijd, budget, begeleiding en een duurzaam netwerk via het LOF. De deelnemende leraar wordt vrijgeroosterd om aan zijn initiatief te werken en begeleid door een eigen LOF-coach. Als LOF-leraar word je opgenomen in een duurzame, lerende gemeenschap van vernieuwende leraren. Je leert van elkaar en deelt jouw ervaring en kennis.

Leraren uit po, s(v)o en vo kunnen drie keer per jaar een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor subsidie en begeleiding vanuit het LOF. Al 1092 leraren hebben hier gebruik van gemaakt.

Voor de volgende aanmeldingsronde kun je je aanvraag doen tot en met 17 april 2018. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, dan begint je LOF-traject in september. Dus heb je een goed idee? Wacht dan niet en meld je aan voor LOF! Dat kan hier.

Twee initiatieven waar het speciaal onderwijs bij betrokken was: Regulier en speciaal kan samen en Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet!! Kinderen met syndroom van Down in het basisonderwijs.