Nieuws Algemeen

Petitie Investeer in speciaal onderwijs

IJzersterke leraren in het speciaal onderwijs mogen geen uitstervend ras worden.
Speciaal onderwijs is keihard nodig. Leerlingen met ingewikkelde problemen komen niet tot leren op de gewone basisschool of middelbare school. Ze schreeuwen om vakkennis die het speciaal onderwijs maar mondjesmaat kan bieden. Investeer nu in leraren op het speciaal onderwijs voordat het te laat is.

Horizon Altra is, samen met een aantal andere besturen,  gestart met een campagne waarin ze aandacht vragen voor behoud van goede leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook hier laat het tekort zich gelden terwijl hun expertise broodnodig is voor leerlingen die (tijdelijk) gespecialiseerde onderwijsondersteuning  nodig hebben.
LECSO ondersteunt deze actie van harte en roept iedereen in het speciaal onderwijs op de petitie te tekenen.

Onderteken hier de petitie.