Nieuws Arbeidstoeleiding

Reactie op vroegtijdige be-eindiging ESF-project 2014-2020

LECSO heeft samen met de sectorraad Praktijkonderwijs een brief gestuurd aan Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW, naar aanleiding van het vroegtijdig uitputten van de ESF subsidies.

Meerdere leden van LECSO hebben ons de afgelopen periode ingelicht over de consequenties van deze uitputting.  Wij willen jullie daarvoor hartelijk bedanken.

Deze brief, als bijlage toegevoegd, is in afschrift naar de UVB, de Vaste commissie SZW van de Tweede Kamer, het ministerie van OCW en de VNG gestuurd.

Reactie-op-vroegtijdige-beëindiging-ESF-project-2014-2020.pdf