Nieuws Expertise

Van Zij naar WIJ trainingsaanbod

De school is de plek waar jongeren elkaar ontmoeten en kennismaken met verschillende achtergronden, denkbeelden, waarden en normen. Het is een plek waar alle dilemma’s en thema’s die in de maatschappij spelen, zich ook afspelen. Maatschappelijke onderwerpen die de school binnenkomen, kunnen leiden tot polarisatie in de school en verharding van het gesprek. Soms doen leerlingen uitspraken waar docenten van schrikken of die hun eigen waarden en normen raken. Adequaat en professioneel reageren en tevens in contact te blijven is dan een uitdaging.

Stichting School en Veiligheid ondersteunt leerkrachten door hen (kosteloos) trainingen aan te bieden die de kennis en het handelingsrepertoire vergroten in het omgaan met extreme uitingen en polarisatie in de school. De training wordt naar aanleiding van het intakegesprek van SSV, op maat gemaakt voor de school.

Zie bijgevoegd trainingsaanbod

van Zij naar Wij trainingsaanbod 2018.pdf